Privacyverklaring BDeals B.V.
BDeals B.V. respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder de rechten van bezoekers met
betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Met deze verklaring bieden we
volledige transparantie voor onze websitebezoekers

Definities

Website (hierna ook “de website” genoemd): www.bdeals.world.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook te noemen “de
administrateur”): BDeals B.V., gevestigd te Rotterdam onder KvK
nummer 82823308.

Inhoud
● Alle merken, afbeeldingen, teksten, illustraties, videobeelden, geluiden, evenals alle technische
applicaties die gebruikt kunnen worden om de website goed te laten functioneren en meer in het algemeen alle
onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie,
op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is
streng verboden. Als de beheerder niet direct actie onderneemt tegen de
overtreding kan dit niet worden geïnterpreteerd als stilzwijgende toestemming of het afzien van wettelijke
procedure.

Gegevens verzamelen
● De persoonsgegevens die op de website worden verzameld door de beheerder worden voornamelijk gebruikt voor
onderhouden van relaties en voor het verwerken van bestellingen.
● Iedere websitebezoeker heeft recht op het inzien, rectificatie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Jij
kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hello@bdeals.world.

Verwerking van gegevens
● Bij overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, zijn deze
aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, na
waarop deze persoonsgegevens door deze privacyverklaring niet meer worden beschermd.

Commerciële aanbiedingen
● U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de administrateur. Als je deze niet wilt ontvangen,
laat het ons weten via hello@bdeals.world

Bewaartermijn gegevens
● De door de administrateur verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de wettelijk toegestane
looptijd.

Cookies
● We gebruiken de volgende twee soorten cookies:
a. Functionele cookies – deze worden gebruikt om sessie- en inloggegevens bij te houden.
b. Geanonimiseerde analytische cookies – deze worden gebruikt om inzicht te krijgen in het
gedrag van onze bezoekers. We gebruiken deze informatie om beter
onze bezoekers hun behoeften te voorzien.
Deze privacyverklaring geldt van 18-01-2022 tot nader order